Hva er Priligy? (Dapoxetine 30-60 mg)

Priligy er e serotonin-spesifikk gjenopptaksinhibitor. Det hjelper hos pasienter som sliter med premature ejakulasjon, og forbedrer også utholdenheten før ejakulasjon finner sted. Priligy hjelper også med den generelle kontrollen på ejakulasjonen.

Hva er Dapoxetine brukt mot? (Indikasjoner)

Indikasjoner for å bruke Priligy:

Dette medikamentet er bruk i behandling mot premature ejakulasjon hos mannlige pasienter (18-65 år). Medikamentet må kun administreres til pasienter som møter følgende kriterier:

  • Ejakulerer under 2 minutter.
  • Ikke har kontroll over egen ejakulasjon.
  • Som sliter med psykiske plager knyttet til premature ejakulasjon.

Hvordan virker Priligy? (Farmakologi)

Medikamentet virker ved å blokkere sodium-avhengige serotonin-transportere, og som resultat øker serotonins virkning på presynaptiske og postsynaptiske reseptorer.

Dosering

Startdose for pasienter er 30 milligram. Pasienten må ta medikamentet mellom 1 og 3 timer før seksuell aktivitet. Dette medikamentet er ikke ment for daglig bruk; det må kun brukes når du vet du har planlagt seksuell aktivitet. Å ta medikamentet mer enn en gang hver 24. time kan være svært skadelig og må ikke gjøres.

Basert på kroppens respons, kan størrelsen på dosen endres. Maksimal tillatt dose er 60 milligram.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene som blir rapporter inkluderer – svimmelhet, ørhet, munntørrhet, migrene, diaré og søvnløshet.

Kontraindikasjoner

Den følgende listen inneholder medikamenter som kan interagere med Priligy: nitrater, alfa-blokkere, alkyl-nitrater, H2RA medikamenter, AIDS-behandlinger, opioider, makrolide antibiotika-medikamenter, antifungale agenter og anti-depressive medikamenter. For å totalt unngå skadelige interaksjoner, er det påkrevd at du varsler din fastlege om alle medikamenter du for øyeblikket bruker

Priligy og Alkohol

I følge en rekke studier og klinisk datamateriale er det helt trygt å drikke alkohol i moderate mengder mens man er under behandling på Priligy.

Hvis du drikker mye, kan du fortsatt møte på skadelige bivirkninger, som inkluderer svimmelhet, utmattethet, trøtthet, og søvnighet. Noen pasienter har også rapportert at alkohol hjelper på Priligy sin effekt. I forlengelsen av dette sliter likevel mange mannlige pasienter med å oppnå orgasme under påvirkning av alkohol, og alkohol-indusert erektil dysfunksjon er derfor en mulighet. For best mulig resultat: Ikke drikk mer enn du burde, og alt kommer til å gå bra.